Uzmanlarımız en kısa sürede sizinle iletişime geçecektir.

Akademi Hakkında

AKVADEM AKADEMİ, özel sektör ve başta belediyeler olmak üzere kamu sektörü paydaşlarının ihtiyaçlarına yönelik çeşitli kurumsal ve teknik konularda eğitim vermek amacıyla kurulmuştur.

AKVADEM AKADEMİ’de eğitimler, konularında ulusal ve uluslararası deneyime sahip eğitimciler tarafından “interaktif öğrenme” yöntemleri ve “yetişkin eğitimi” prensipleri ile teorik ve uygulamalı olarak verilmektedir.

AKVADEM AKADEMİ, genel duyuru ile tüm hedef grupların katılımına açık düzenlediği etkinliklerin yanı sıra, talep eden kurumlar için yapılan “ihtiyaç analizleri” doğrultusunda özelleştirilmiş eğitimler de geliştirmekte ve uygulamaktadır.

İhale ve Sözleşme Yönetimi

Hedef Kitle: Uluslararası Finansman ile Proje Yürüten Belediyeler, Kamu Kurumları, Özel Sektör ve Müşavirlik Firmaları

 • Uluslararası İhale Kuralları ve Prosedürleri
 • FIDIC Sözleşmeleri Şartları
 • İhale Dosyası Oluşturma
 • Teklif Değerlendirme
 • Sözleşme Yönetimi
 • Proje Yönetimi
 • Yapım Kontrollüğü İlkeleri ve süreçler
 • AB Fonları, PRAG Kural ve Prosedürleri
 • Uluslararası Finansmanlı Projelerde Yürütülen Mali Analizler
 • Birleşmeler ve Satın Almalar için Çevre Durum Tespiti.

Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği

Hedef Kitle: Uluslararası Finansman ile Proje Yürüten Belediyeler, Kamu Kurumları, Özel Sektör ve Müşavirlik Firmaları

 • Yasal Çerçeve
 • AB Çevre Müktesebatı ve Gerekleri
 • Dünya Bankası ve diğer Uluslararası Finans Kuruluşları Çevre ve Güvenlik Kriterleri
 • Çevresel Etki Değerlendirme
 • Çevre Yönetim Planları
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Planları
 • İklim ve Enerji Verimliliği
 • Karbon Piyasaları
 • İklim Değişikliği
 • Sera Gazı Emisyonu
 • Biyoçeşitlilik
 • Sürdürülebilir Kalkınma

Su ve Atık Yönetimi

Hedef Kitle: Belediyeler, Su ve Kanalizasyon İdareleri, Atık Yönetim Birlikleri, Altyapı ve Çevre Hizmet Birlikleri, Kamu Kurumları, Müteahhit ve Müşavir Firmalar

 • Gelir Geitrmeyen Su (Su kayıp ve kaçakları)
 • Müşteri Yönetimi
 • Hizmet Tarifeleri ve Maliyet Karşılayıcı Tarifelendirme
 • Varlık Yönetimi ve yatırım planlama
 • İşletme ve Bakım
 • Atıksu Arıtma Tesisleri İşletimi
 • Su ve Atık İşletmelerinde Enerji Verimliliği
 • Entegre Katı Atık Yönetimi
 • Katı Atık Eylem Planları
 • KAY’da Kamu-Özel Ortaklığı (PPP) Modelleri
 • KAY Hizmetleri İçin Başarılı Sözleşme
 • KAY Hizmetleri Mevzuatı ve Yönetmelikler

Kurumsal Yönetim ve Kapasite Geliştirme Eğitimleri

Hedef Kitle: Belediyeler ve Kamu Kurumları, Su ve Kanalizasyon idareleri, Katı ATık Yönetim Birlikleri, Özel Sektör Kuruluşları, Sivil Toplum Kuruluşları

 • Stratejik Planlama
 • Kurumsal Geliştirme/ Re-organizasyon/ Değişim Yönetimi
 • Yönetim Bilgi Sistemleri
 • İnsan Kaynakları Yönetimi
 • Performans İzleme ve Değerlendirme
 • Mali Planlama ve Yönetim
 • Varlık Yönetimi ve Yatırım Planlaması
 • Kurumsal Proje Yönetimi
 • Çatışma Yönetimi
 • İletişim
 • Halkla İlişkiler
 • Liderlik ve Lider Yöneticilik
 • Mantıklı Proje Önerileri Hazırlama
 • Yetişkin Eğitimi Teknikleri
 • Proje Yönetimi
 • Başarılı Bir Strateji Oluşturma
 • Stratejik Kurumsal Değişim Planlama
 • Sonuç Odaklı İzleme ve Değerlendirme
 • Zaman Yönetimi
 • Takım Çalışması

Referanslarımız

Akvadem Akademi Eğitim Listesi

Akvadem Akademi bünyesi altında verilen eğitimlerimizi aşağıda bulabilirsiniz. Lütfen istediğiniz eğitim(ler) için ön kaydınızı yapınız veya bizimle iletişime geçiniz.

Egitim içeriği

1.Kısım; Proje Yönetimi Önemli Konular: Bu seminer proje yönetiminde uygulama ve mükemmellik için gerekli ve önemli proje yönetim konularını içermektedir.Katılımcılar organizasyonel KPG'leri elde etmek ve iyi uygulamaları öğrenmek için Değişim Yönetimi Süreci, Girişim Proje Yönetimi, Organizasyonel Proje Yönetimi Olgunluk Modeli (OPM3) hakkında bilgi sahibi olacaklardır. Kazanılmış Değer Yönetimi ve Risk Yönetim Süreci ve bunların arayüzleri, Altı Sigma ve Proje Yönetimi, ve Proje Müdürü Yeterliliği Gelişim Seviyesi seminer boyunca ele alınacak diğer konu başlıklarıdır. Seminerin bir parçası olarak özellikle Profesyonel Proje Yönetim (Project Management Professional - PMP®) olmak isteyenler için Beşinci Edisyon PMBOK® Rehberi, Süreç Grupları, Bilgi Alanları ve araçları ve teknikleri kısaca anlatılacaktır. Sınav günü odaklanılacak çabalar için bir plan oluşturulması amacıyla seminer boyunca farklı bireysel çalışma taktikleri verilecektir.

2.Kısım; Proje Yönetiminde İyi Uygulamalar: Bu seminer, proje yönetiminin uygulanması ve mükemmelliği için zorunlu olan ileri düzey proje yönetimi konularından oluşmaktadır. Proje yönetiminde iyi uygulamaları karşılıklı değerlendiren ve şu anda kendi firmalarındabu süreçleri uygulayan insanlardan sayısız örnek içermektedir. Bu örnekler paha biçilmedir çünkü bu liderlerin düçünce süreçlerini ve başlarında oldukları şirketlerin yönlerini göstermektedir.Bu şirketler proje yönetiminde mükemmelliği bazı derecelerde elde etmiştir ve dikkat çekici olan şey bunun beş ya da altı yıldan daha az bir sürede gerçekleşmesidir. Uygulamada iyi örnekler proje yönetiminin yirmibirinci yüzyıldaki geleceği olacaktır. Şirketler proje yönetimi için iyi uygulamalar kitaplıkları yaratmıştır. Bu kitaplıkların bir çoğu diğer rakiplerden ayrışmak için rekabetçi ihalelerde kullanılmaktadır. Proje yönetiminde iyi uygulamalar şu anda entellektüel bir servet olarak görülmektedir.

3.Kısım; Proje Ofisinin Oluşturulması: Seminer bir PYO yaratmada karşılaşılan zorluklara ve PYO'nun başarısı ve sürdürülebilir olması şansını artırmak için önemli başarı faktörlerine değinmektedir. Seminer bir olgunluk süreci boyunca PYO'nun ana kavramlarını ve uygulamalarını içermektedir. Bu konular başarıya yol açacak organizasyonel yapılar, işlevler, süreçler ve uygulamaları içerecektir. Ayrıca PMO'nun organizasyonel zorluklarına, doğru ve özelleşmiş bir PMO'nun organizasyona nasıl bir katkıda bulunacağına ve proje uygulaması ile ilgili yatırımın ngeri dönüşünün nasıl arttığına değinecektir. Diğer konular aşağıdaki gibidir:

 • PYO her bir organizasyon için doğru cevap mıdır? Ya da boyut, kültür ve diğer etkenler PYO'nun başarısında bir etkiye sahip midir?
 • PYO'nun kurulması, organizasyonel birimin başlamasıyla mı sınırlı olmalıdır? ya da Değinilmesi gerelen başka ana zorluklar var mıdır?
 • PYO'nun kavramlarını, bir organizasyon içindeki PYO'nun farklı çeşitleri & rollerini, PYO'nun artan popülerliği için bir temel olan, PYO'nun organizasyonel faydalarını anlamak
 • PYO'yu oluştururken karşılaşılan zorluklarla ilgili farkındalık kazanma, bu zorlukların üstesinden gelmek için stratejileri öğrenmek.
 • Proje yönetimi organizasyonlar arasında sürekli olarak etkin olmalıdır.

Egitimde aşağıdaki ve benzeri sorularınıza cevap bulabilirsiniz

-

Kimler katılmalı?

 • Genel Müdürler
 • Proje Yönetimi Ofisi Çalışanları
 • Proje Müdürleri
 • Takım Üyeleri
 • Proje Yönetimi Uzmanları

Eğitimci : PMP Sertifikasına Sahip Mühendis Kökenli Eğitmen

Eğitmene ait bilgiler ilerleyen süreçte sağlanacaktır.

Uluslararası platformlardaki üyelikleri:

-

Eğitim dili :

İngilizce Slaytlı, Türkçe Tanımlı.

Eğitim malzemeleri

-

Katılım ücreti

 • Bireysel Katılım : 400 AVRO +KDV
 • Grup Katılımı : Grup indirimi, aynı kuruluştan üç veya daha fazla katılımcı olduğu taktirde geçerlidir ve %10 indirimlidir.

Ödeme

Ön-kayıt işlemlerinden sonra uzmanlarımız tarafınızla iletişime geçecek olup ödemeleriniz için hesap bilgileri verilecektir.

Kayıt

Ön-kayıtlarımız web sitemiz üzerinden yapılmakta olup sayfanın sağındaki formu doldurarak bu eğitime ön-kayıt yaptırabilirsiniz. Ön-kayıt işleminden sonra uzmanlarımız bıraktığınız iletişim bilgileri yardımı ile tarafınızla iletişime geçecektir.

Kesin kayıt işlemleri uzmanlarımız sizinle iletişime geçtikten sonra tamamlanacaktır.

İptal ve değişiklikler

Kaydınızı iptal etmeye karar verirseniz, lütfen bizimle en kısa sürede iletişime geçiniz.

Organizatör olarak Akvadem Akademi, yeterli katılım sağlanamaması ya da herhangi başka bir nedenle eğitimi iptal etmek ya da ertelemek hakkını saklı tutar. İptal durumunda ödenen miktarlar kayıt yaptırmış katılımcılara iade edilecektir. Erteleme durumunda ise, kayıt yaptırmış katılımcılar eğitime ertelenen tarihte katılmak ya da kayıtlarını iptal ettirerek ödemelerini geri almak arasında seçim yapabilirler. İptal ya da erteleme durumlarında organizatör, önceden ayarlanmış seyahat ve otel rezervasyonları gibi konulardan ve ödemelerden sorumlu tutulamaz.

Ön Kayıt Yaptır


Uzmanlarımız en kısa sürede sizinle iletişime geçecektir.

Egitim içeriği

Eğitim süresi boyunca aşağıdaki konular teorik sunumlar ve interaktif grup çalışmaları ile ele alınacaktır:

 • FIDIC Standart Sözleşme Şartları ve işleyişleri
 • Sözleşme Şartnamesi türleri
 • Sözleşme dokümanları ve FIDIC Şartnameleri ile bağlantıları
 • Bir FIDIC sözleşmesinin yönetimi
 • Talepler, Anlaşmazlıklar ve Muhakeme
 • Pratik Uygulamalar
 • Örneklerin İncelenmesi

Egitimde aşağıdaki ve benzeri sorularınıza cevap bulabilirsiniz

Kimler katılmalı?

 • İhale dosyası ya da teklif dosyası hazırlayanlar
 • İşveren, mühendis ya da yüklenicilerden İş/Yapım Sözleşmeleri uygulayan ya da kontrol edenler
 • Mühendisler, mimarlar, hukukçular, ekonomistler ya da inşaat projelerinin hazırlık ya da uygulama safhalarında yer alan diğer kişiler
 • Kamu ve özel sektör proje yöneticileri
 • Bakanlıklar ya da belediyelerden yatırımcılar ya da görevliler
 • Özel kuruluşlar, müteahhitler ve müşavirler
 • Uluslararası finans kurumları ve yatırım fonu temsilcileri ile çalışanlar
 • AB IPA hibeleri faydalanıcıları

Eğitimci : Florin Niculescu

Florin Niculescu, firması Ab Initio aracılığıyla serbest müşavir olarak çalışan bir inşaat mühendisidir. Çalışma alanları finans kaynakları, altyapı projelerinin hazırlanması ve sözleşmelerinin yapılması yanında teknik uygulamalar ve ilgili sözleşmelerinin yönetimidir. İnşaat işlerinin uygulama ve kontrol hizmetleri için ihale dosyalarının hazırlanması ve değerlendirilmesi konusunda geniş tecrübeye sahiptir.

FIDIC ve PRAG uygulamaları uzmanı olan Niculescu, özellikle bu konularda Türkiye ve başka ülkelerde çok sayıda eğitim hazırlamış ve sunmuştur. Uzman bir Anlaşmazlık hakemi/arabulucudur.

Uluslararası platformdaki üyelikleri:

 • Profesyonel Yollar ve Köprüler Birliği (Professional Association of Roads and Bridges) üyesi;
 • Romanya Yol Güvenliği Bakanlıklar Üst Konseyi üyesi;
 • ABD Anlaşmazlık Çözüm Heyeti Vakfı (Disputes Resolution Board Foundation) üyesi – DRBF Başkanı’nın Heyet Listesi adayı (www.drb.org) ve DRBF Doğu Avrupa Bölgesi üyesi (http://dabdrb.googlepages.com);
 • Anlaşmazlıklar Heyeti Federasyonu eski üyesi (www.dbfederation.org);
 • Polonya Müşavir Mühendisler Birliği üyesi (SIDiR) – Birlik Başkanı’nın Anlaşmazlıklar Heyeti Ulusal Listesi üyesi (http://www.sidir.pl/sidir/index.php?action=czlonkowie&a2=r);
 • “AllExperts.com” gönüllüler havuzu üyesi (http://www.allexperts.com/user.cgi?m=4&expID=85358&catID=914);
 • ABD “İnşaat Anlaşmazlıkları Çözüm Hizmetleri” Uluslararası Panel Uzman üyesi (www.constructiondisputes-cdrs.com).

Uluslararası platformlardaki üyelikleri:

Eğitim dili :

İngilizce (Soru-Cevap kısmı İngilizce-Türkçe)

Eğitim malzemeleri

Katılım ücreti

Ödeme

 • Bireysel Katılım : 550 AVRO +KDV
 • Grup Katılımı : Grup indirimi, aynı kuruluştan üç veya daha fazla katılımcı olduğu taktirde geçerlidir ve %10 indirimlidir.

Kayıt

Ön-kayıtlarımız web sitemiz üzerinden yapılmakta olup sayfanın sağındaki formu doldurarak bu eğitime ön-kayıt yaptırabilirsiniz. Ön-kayıt işleminden sonra uzmanlarımız bıraktığınız iletişim bilgileri yardımı ile tarafınızla iletişime geçecektir.

Kesin kayıt işlemleri uzmanlarımız sizinle iletişime geçtikten sonra tamamlanacaktır.

İptal ve değişiklikler

Kaydınızı iptal etmeye karar verirseniz, lütfen bizimle en kısa sürede iletişime geçiniz.

Organizatör olarak Akvadem Akademi, yeterli katılım sağlanamaması ya da herhangi başka bir nedenle eğitimi iptal etmek ya da ertelemek hakkını saklı tutar. İptal durumunda ödenen miktarlar kayıt yaptırmış katılımcılara iade edilecektir. Erteleme durumunda ise, kayıt yaptırmış katılımcılar eğitime ertelenen tarihte katılmak ya da kayıtlarını iptal ettirerek ödemelerini geri almak arasında seçim yapabilirler. İptal ya da erteleme durumlarında organizatör, önceden ayarlanmış seyahat ve otel rezervasyonları gibi konulardan ve ödemelerden sorumlu tutulamaz.

Ön Kayıt Yaptır


Uzmanlarımız en kısa sürede sizinle iletişime geçecektir.

Egitim içeriği

Eğitim, iklim değişikliği mücadele konusunda politik süreçleri inceleyen, halihazırda uygulanan emsiyon ticaret mekanizmaları özetleyen ve gönüllü emisyon ticaretini anlatan 5 ayrı dersten oluşmaktadır.

İlk derste emisyon sınırlama ve ticaret sisteminin işleyişi ve karbon vergisi gibi diğer çevre politikalarından farkı anlatılmaktadır. Daha sonra İklim Değişikliği bilimsel temellerinin açıklanarak, uluslararası politik sürecin zaman içerisinde nasıl şekillendiğine ve Türkiye'nin süreçte nasıl yeraldığına değinilmektedir. Üçüncü derste ise emisyon azaltım projelerinin nitelikleri anlatılarak proje geliştirme döngüsü işleyişi adım adım gösterilmektedir.

Dördüncü derste mevcut uygulamalardan en bilineni olan Avrupa Birliği Emisyon Ticareti Uygulamasına ilişkin katılımcı ülkeler ve ekonomik sektörlere dair bilgi verilmektedir. Son derste ise gönüllü ve zorunlu karbon piyasalarının farkı ve gönüllü karbon ticaretini düzenleyen standardlar anlatılmaktadır. Türkiye'nin gönüllü karbon piyasalarındaki yeri ve önemine ilişkin ek bilgi verilmektedir.

Egitimde aşağıdaki ve benzeri sorularınıza cevap bulabilirsiniz

Kimler katılmalı?

 • Sanayi kuruluşları Çalışanları
 • Devlet Kurumları Çalışanları
 • Belediye Çalışanları
 • Yenilenebilir Enerji Santralleri olan Elektrik Üretim Firmaları
 • Elektrik Toptan ve Perakende Satış Firmaları

Eğitimci :

Uluslararası platformlardaki üyelikleri:

Eğitim dili :

Türkçe

Eğitim malzemeleri

Katılım ücreti

 • Bireysel Katılım : 400 TL +KDV
 • Grup Katılımı : Grup indirimi, aynı kuruluştan üç veya daha fazla katılımcı olduğu taktirde geçerlidir ve %10 indirimlidir.

Ödeme

Kayıt

Ön-kayıtlarımız web sitemiz üzerinden yapılmakta olup sayfanın sağındaki formu doldurarak bu eğitime ön-kayıt yaptırabilirsiniz. Ön-kayıt işleminden sonra uzmanlarımız bıraktığınız iletişim bilgileri yardımı ile tarafınızla iletişime geçecektir.

Kesin kayıt işlemleri uzmanlarımız sizinle iletişime geçtikten sonra tamamlanacaktır.

İptal ve değişiklikler

Kaydınızı iptal etmeye karar verirseniz, lütfen bizimle en kısa sürede iletişime geçiniz.

Organizatör olarak Akvadem Akademi, yeterli katılım sağlanamaması ya da herhangi başka bir nedenle eğitimi iptal etmek ya da ertelemek hakkını saklı tutar. İptal durumunda ödenen miktarlar kayıt yaptırmış katılımcılara iade edilecektir. Erteleme durumunda ise, kayıt yaptırmış katılımcılar eğitime ertelenen tarihte katılmak ya da kayıtlarını iptal ettirerek ödemelerini geri almak arasında seçim yapabilirler. İptal ya da erteleme durumlarında organizatör, önceden ayarlanmış seyahat ve otel rezervasyonları gibi konulardan ve ödemelerden sorumlu tutulamaz.

Ön Kayıt Yaptır


Uzmanlarımız en kısa sürede sizinle iletişime geçecektir.

Egitim içeriği

Her seviyeden çalışanların iklim değişikliğinin ne olduğu, kurumlara getirdiği riskler ve mücadele yöntemleri gibi konularda bilinçlenmesini ve öğrendiklerini çalışmalarına entegre ederek kurumların daha iklim dostu yapıya kavuşmalarını amaçlar.

Eğitim, tüm kurum ve kuruluş çalışanlarına yönelik olarak planlanmıştır. Her seviyeden çalışanların iklim değişikliğinin ne olduğu, kurumlara getirdiği riskler ve mücadele yöntemleri gibi konularda bilinçlenmesini ve öğrendiklerini çalışmalarına entegre ederek kurumların daha iklim dostu yapıya kavuşmalarını amaçlar.

İlk adımda iklim değişikliğinin ne olduğu, dünya ve Türkiye’deki ekonomik sektörlere yansımalarını içerir. Bunun yanında Türkiye’nin uluslararası iklim değişikliği mücadelelerindeki konumu hakkında genel bilgileri verilir.

İkinci olarak, iklim değişikliğinin kurumlar için ortaya çıkardığı hukuki, ekonomik ve fiziksel riskler hakkında bilgilerin yanında, bu risklerle nasıl mücadele edilebileceği konusunda bilgiler yer almaktadır. Bu sayede yöneticilerin yıllık yönetim planlarında söz konusu riskleri göz önüne alabilmeleri amaçlanır.

Daha sonra iklim değişikliği ile mücadele çerçevesinde karbon ayak izi hesaplaması ve karbon yönetimin nasıl yapıldığını içerir. Ayrıca karbon ayak izi hesaplaması için veri toplamada ve raporlamada kurumların dikkat etmeleri gereken noktaları içerir.

Son olarak tüm bu iklim değişikliği ile mücadelenin özel sektör için yarattığı fırsatlar ve bu fırsatlardan yararlanabilmek için neler yapılması gerektiği anlatılmaktadır.

Egitimde aşağıdaki ve benzeri sorularınıza cevap bulabilirsiniz

Kimler katılmalı?

 • Tüm Özel Sektör Kurum ve Kuruluş Çalışanları (Üst ve Orta Düzey Yöneticiler)

Eğitimci : Gamze Çelikyılmaz Aydemir

Gamze Çelikyılmaz Aydemir, lisans derecesini İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü’nden almış, yüksek lisansını Çevre Biyoteknolojisi konusunda yapmıştır. Yüksek lisans eğitimi boyunca araştırma görevlisi olarak çalışmış, akademik çalışmalarının yanında lisans dersleri de vermiştir. İTÜ’den ayrıldıktan sonra Macaristan’da Central European University’de Çevre Bilimleri ve Politikası üzerine yüksek lisans yaparak iklim değişikliği politikaları ve gelişmekte olan ülkelerde çevresel sürdürülebilirlik gibi konularda uzmanlaşmıştır. Ardından 7 yıl daha yurt dışında kalarak ‘’Regional Environmental center for Central and Eastern Europe’’ da iklim değişikliği ile mücadele ve iklim değişikliğine uyum konularında pek çok projede çalışmış, bölge ülkelerinde bakanlıklara danışmanlık vermiş, uluslararası yayınlar yapmış ve pek çok eğitim düzenlemiştir. Türkiye’de son bir yıldır iklim değişikliği ve karbon yönetimi konusunda çalışmakta ve özel sektöre danışmanlık vermektedir.

Uluslararası platformlardaki üyelikleri:

Eğitim dili :

Türkçe

Eğitim malzemeleri

Katılım ücreti

 • Bireysel Katılım : 400 TL +KDV
 • Grup Katılımı : Grup indirimi, aynı kuruluştan üç veya daha fazla katılımcı olduğu taktirde geçerlidir ve %10 indirimlidir.

Ödeme

Kayıt

Ön-kayıtlarımız web sitemiz üzerinden yapılmakta olup sayfanın sağındaki formu doldurarak bu eğitime ön-kayıt yaptırabilirsiniz. Ön-kayıt işleminden sonra uzmanlarımız bıraktığınız iletişim bilgileri yardımı ile tarafınızla iletişime geçecektir.

Kesin kayıt işlemleri uzmanlarımız sizinle iletişime geçtikten sonra tamamlanacaktır.

İptal ve değişiklikler

Kaydınızı iptal etmeye karar verirseniz, lütfen bizimle en kısa sürede iletişime geçiniz.

Organizatör olarak Akvadem Akademi, yeterli katılım sağlanamaması ya da herhangi başka bir nedenle eğitimi iptal etmek ya da ertelemek hakkını saklı tutar. İptal durumunda ödenen miktarlar kayıt yaptırmış katılımcılara iade edilecektir. Erteleme durumunda ise, kayıt yaptırmış katılımcılar eğitime ertelenen tarihte katılmak ya da kayıtlarını iptal ettirerek ödemelerini geri almak arasında seçim yapabilirler. İptal ya da erteleme durumlarında organizatör, önceden ayarlanmış seyahat ve otel rezervasyonları gibi konulardan ve ödemelerden sorumlu tutulamaz.

Ön Kayıt Yaptır


Uzmanlarımız en kısa sürede sizinle iletişime geçecektir.

Egitim içeriği

Eğitim, tüm kurum ve kuruluşlara yönelik olarak çalışanların iklim değişikliği hakkında bilinçlenmesinin yanında, kurumsal karbon yönetimi, izleme planı oluşturulması, karbon ayak izi hesaplaması ve raporlaması konularını içerir.

İlk adımda iklim değişikliğinin ne olduğu, dünya ve Türkiye’deki ekonomik sektörlere yansımalarını içerir. Bunun yanında Türkiye’nin uluslararası iklim değişikliği mücadelelerindeki konumu hakkında genel bilgileri verilir.

İkinci olarak, sera gazı emisyonu, kaynakları ve karbon ayak izi kavramları verilerek temel sera gazı emisyonu bilgisi verilir.

Daha sonra Türkiye’de özellikle özel sektörü ilgilendiren sera gazı emisyonu ile ilgili müktesebat ve getirdiği yükümlülükler hakkında detaylı bilgi verilir.

Sonrasında iklim değişikliği ile mücadele ve hukuki yükümlülüklere uyum çerçevesinde kurumsal karbon yönetimi konusunda detaylı bilgiler verilir. Konular arasında izleme planı oluşturulması, karbon ayak izi hesaplaması, raporlamanın nasıl yapılacağı ve raporlama standartları (ISO 14064, Sera gazı protokolü, vb.) detaylı olarak anlatılır. Ayrıca karbon ayak izi hesaplaması için veri toplamada ve raporlamada kurumların dikkat etmeleri gereken noktalar da eğitimin bünyesinde verilir.

Son olarak tüm bu iklim değişikliği ile mücadelenin özel sektör için yarattığı fırsatlar ve bu fırsatlardan yararlanabilmek için neler yapılması gerektiği anlatılmaktadır.

Egitimde aşağıdaki ve benzeri sorularınıza cevap bulabilirsiniz

Kimler katılmalı?

 • Tüm Özel Sektör Kurum ve Kuruluş Çalışanları (Üst ve Orta Düzey Yöneticiler)

Eğitimci : Gamze Çelikyılmaz Aydemir

Gamze Çelikyılmaz Aydemir, lisans derecesini İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü’nden almış, yüksek lisansını Çevre Biyoteknolojisi konusunda yapmıştır. Yüksek lisans eğitimi boyunca araştırma görevlisi olarak çalışmış, akademik çalışmalarının yanında lisans dersleri de vermiştir. İTÜ’den ayrıldıktan sonra Macaristan’da Central European University’de Çevre Bilimleri ve Politikası üzerine yüksek lisans yaparak iklim değişikliği politikaları ve gelişmekte olan ülkelerde çevresel sürdürülebilirlik gibi konularda uzmanlaşmıştır. Ardından 7 yıl daha yurt dışında kalarak ‘’Regional Environmental center for Central and Eastern Europe’’ da iklim değişikliği ile mücadele ve iklim değişikliğine uyum konularında pek çok projede çalışmış, bölge ülkelerinde bakanlıklara danışmanlık vermiş, uluslararası yayınlar yapmış ve pek çok eğitim düzenlemiştir. Türkiye’de son bir yıldır iklim değişikliği ve karbon yönetimi konusunda çalışmakta ve özel sektöre danışmanlık vermektedir.

Uluslararası platformlardaki üyelikleri:

Eğitim dili :

Türkçe

Eğitim malzemeleri

Katılım ücreti

 • Bireysel Katılım : 400 TL +KDV
 • Grup Katılımı : Grup indirimi, aynı kuruluştan üç veya daha fazla katılımcı olduğu taktirde geçerlidir ve %10 indirimlidir.

Ödeme

Kayıt

Ön-kayıtlarımız web sitemiz üzerinden yapılmakta olup sayfanın sağındaki formu doldurarak bu eğitime ön-kayıt yaptırabilirsiniz. Ön-kayıt işleminden sonra uzmanlarımız bıraktığınız iletişim bilgileri yardımı ile tarafınızla iletişime geçecektir.

Kesin kayıt işlemleri uzmanlarımız sizinle iletişime geçtikten sonra tamamlanacaktır.

İptal ve değişiklikler

Kaydınızı iptal etmeye karar verirseniz, lütfen bizimle en kısa sürede iletişime geçiniz.

Organizatör olarak Akvadem Akademi, yeterli katılım sağlanamaması ya da herhangi başka bir nedenle eğitimi iptal etmek ya da ertelemek hakkını saklı tutar. İptal durumunda ödenen miktarlar kayıt yaptırmış katılımcılara iade edilecektir. Erteleme durumunda ise, kayıt yaptırmış katılımcılar eğitime ertelenen tarihte katılmak ya da kayıtlarını iptal ettirerek ödemelerini geri almak arasında seçim yapabilirler. İptal ya da erteleme durumlarında organizatör, önceden ayarlanmış seyahat ve otel rezervasyonları gibi konulardan ve ödemelerden sorumlu tutulamaz.

Ön Kayıt Yaptır


Uzmanlarımız en kısa sürede sizinle iletişime geçecektir.

Egitim içeriği

Ülkemizde Su İdarelerinin karşılaştığı en büyük sorunlarından biri olan su kayıp kaçakları üzerine detaylı bir eğitim. Ulslararası tanım ve istatistiklerle desteklenecek eğitim su kaçaklarının bileşenlerini, su kaçklarıyla mücadele yöntemlerini ve su kaçaklarıyla mücadelenin mali boyutu konusunda katılımcılara uygulamada kullanabilecekleri bilgiler veriyor.

Egitimde aşağıdaki ve benzeri sorularınıza cevap bulabilirsiniz

Kimler katılmalı?

 • Hedef grup
 • Belediyelerin ve su ve kanalizasyon idarelerinin teknik ekipleri, su kaçak ekipleri, abone işleri ekipleri, sayaç okuma ve tahakkuk ekipleri
 • İlgili kurum personeli
 • Müşavir firmalar
 • Öğrenciler

Eğitimci : Ogün Hakan Çiçek

20 yılı aşkın süredir su, atık, çevre ve kalkınma alanlarında çalışan Ogün Çiçek, Dünya Bankası, Avrupa İmar Kalkınma Bankası, JICA, Japonya Büyükelçiliği, Alman Kalkınma Bankası, Fransız Kalkınma Ajansı, Asya Kalkınma Bankası başta olmak üzere uluslararası kuruluşlarla ve AB projelerinde engin deneyime sahiptir. Türkiye’de çeşitli su ve kanalizasyon idareleri ve belediyelerle farklı projelerde çalışmış olan Ogün Çiçek, özellikle proje yönetimi, uluslararası ihale usülleri ve sözleşme yönetimi, su kayıp ve kaçakları, kurumsal gelişim ve re-organizasyon ve finansman alanlarında hizmet sunmaktadır.

Uluslararası platformlardaki üyelikleri:

Eğitim dili :

Türkçe - İngilizce

Eğitim malzemeleri

Katılım ücreti

 • Bireysel Katılım : 500 TL +KDV
 • Grup Katılımı : Grup indirimi, aynı kuruluştan üç veya daha fazla katılımcı olduğu taktirde geçerlidir ve %10 indirimlidir.

Ödeme

Kayıt

Ön-kayıtlarımız web sitemiz üzerinden yapılmakta olup sayfanın sağındaki formu doldurarak bu eğitime ön-kayıt yaptırabilirsiniz. Ön-kayıt işleminden sonra uzmanlarımız bıraktığınız iletişim bilgileri yardımı ile tarafınızla iletişime geçecektir.

Kesin kayıt işlemleri uzmanlarımız sizinle iletişime geçtikten sonra tamamlanacaktır.

İptal ve değişiklikler

Kaydınızı iptal etmeye karar verirseniz, lütfen bizimle en kısa sürede iletişime geçiniz.

Organizatör olarak Akvadem Akademi, yeterli katılım sağlanamaması ya da herhangi başka bir nedenle eğitimi iptal etmek ya da ertelemek hakkını saklı tutar. İptal durumunda ödenen miktarlar kayıt yaptırmış katılımcılara iade edilecektir. Erteleme durumunda ise, kayıt yaptırmış katılımcılar eğitime ertelenen tarihte katılmak ya da kayıtlarını iptal ettirerek ödemelerini geri almak arasında seçim yapabilirler. İptal ya da erteleme durumlarında organizatör, önceden ayarlanmış seyahat ve otel rezervasyonları gibi konulardan ve ödemelerden sorumlu tutulamaz.

Ön Kayıt Yaptır


Uzmanlarımız en kısa sürede sizinle iletişime geçecektir.

Egitim içeriği

Dünya Bankası başta olmak üzere uluslararası finansman kuruluşlarının / Kalkınma Bankalarının ihale kuralları ve süreçleri konusunda detaylı bir eğitim. Eğitim, ihale dosyalarının hazırlanmasından teklif değerlendirme esaslarına kadar atölye çalışmalarıyla desteklenmektedir.

Egitimde aşağıdaki ve benzeri sorularınıza cevap bulabilirsiniz

Kimler katılmalı?

 • Hedef grup
 • Uluslararası finansman ile proje yürüten kuruluşlar
 • Proje Yönetim Birimleri
 • Müşavir ve Müteahhit firmalar
 • İş geliştirme ve ihale alanında çalışan uzmanlar.

Eğitimci : Ogün Hakan Çiçek

20 yılı aşkın süredir su, atık, çevre ve kalkınma alanlarında çalışan Ogün Çiçek, Dünya Bankası, Avrupa İmar Kalkınma Bankası, JICA, Japonya Büyükelçiliği, Alman Kalkınma Bankası, Fransız Kalkınma Ajansı, Asya Kalkınma Bankası başta olmak üzere uluslararası kuruluşlarla ve AB projelerinde engin deneyime sahiptir. Türkiye’de çeşitli su ve kanalizasyon idareleri ve belediyelerle farklı projelerde çalışmış olan Ogün Çiçek, özellikle proje yönetimi, uluslararası ihale usülleri ve Sözleşme Yönetimi, Su kayıp ve Kaçakları, Kurumsal Gelişim ve Re-organizasyon ve finansman alanlarında hizmet sunmaktadır.

Uluslararası platformlardaki üyelikleri:

Eğitim dili :

Türkçe - İngilizce

Eğitim malzemeleri

Katılım ücreti

 • Bireysel Katılım : 500 TL +KDV
 • Grup Katılımı : Grup indirimi, aynı kuruluştan üç veya daha fazla katılımcı olduğu taktirde geçerlidir ve %10 indirimlidir.

Ödeme

Kayıt

Ön-kayıtlarımız web sitemiz üzerinden yapılmakta olup sayfanın sağındaki formu doldurarak bu eğitime ön-kayıt yaptırabilirsiniz. Ön-kayıt işleminden sonra uzmanlarımız bıraktığınız iletişim bilgileri yardımı ile tarafınızla iletişime geçecektir.

Kesin kayıt işlemleri uzmanlarımız sizinle iletişime geçtikten sonra tamamlanacaktır.

İptal ve değişiklikler

Kaydınızı iptal etmeye karar verirseniz, lütfen bizimle en kısa sürede iletişime geçiniz.

Organizatör olarak Akvadem Akademi, yeterli katılım sağlanamaması ya da herhangi başka bir nedenle eğitimi iptal etmek ya da ertelemek hakkını saklı tutar. İptal durumunda ödenen miktarlar kayıt yaptırmış katılımcılara iade edilecektir. Erteleme durumunda ise, kayıt yaptırmış katılımcılar eğitime ertelenen tarihte katılmak ya da kayıtlarını iptal ettirerek ödemelerini geri almak arasında seçim yapabilirler. İptal ya da erteleme durumlarında organizatör, önceden ayarlanmış seyahat ve otel rezervasyonları gibi konulardan ve ödemelerden sorumlu tutulamaz.

Ön Kayıt Yaptır


Uzmanlarımız en kısa sürede sizinle iletişime geçecektir.

Egitim içeriği

Katı Atık Yönetimi (KAY), sektörde çok öneme sahip bir çevre ve belediye hizmetleri konusudur. Kamu-Özel Ortaklığı’nın (PPP) bu sektördeki önemi giderek artmaktadır. Ne yazık ki yerel düzeyde uygulanan PPP modellerinin çoğu İşveren – Müteahhit ilişkisinden öteye gidememektedir. Bu durum PPP konseptinin amaçlarına da hizmet etmemektedir.

Eğitim Hedefleri:

Bu çalıştayda, KAY sektörüne başarıyla uygulanabilecek olan PPP modelleri hakkında bilgi vermektir. Katılımcılar, alışılagelmiş kamu-özel ortaklığının olumsuz yanları, avantajları ve dezavantajları konusunda kısaca bilgilendirilecektir. KAY Sektörü’nde başarılı ve sürdürülebilir PPP oluşturulabilmesi için dört kısım (Quad-party) konsepti tanıtılacak.

Çalıştayda Ele Alınacak Önemli Başlıklar:

 • KAY ve konuyla ilgili problemlere genel bakış
 • Özel sektörün rolü
 • Dünya çapında kullanılan farklı PPP modelleri
 • KAY sektöründeki farklı paydaşların SWOT analizleri
 • En uygun PPP modelini seçilmesinde PESTLE’nin bir araç olarak kullanılması
 • Quad-party modeli ve uygulaması
 • Başarılı bir PPP modeli için sözleşme taslağının hazırlanması

Egitimde aşağıdaki ve benzeri sorularınıza cevap bulabilirsiniz

Kimler katılmalı?

 • Kamu Kuruluşları ve Özel Sektör Çalışanları
 • Sivil Toplum Kuruluşu Çalışanları
 • Öğrenciler

Eğitimci :

Uluslararası platformlardaki üyelikleri:

Eğitim dili :

Türkçe - İngilizce

Eğitim malzemeleri

Katılım ücreti

 • Bireysel Katılım : 600 TL +KDV
 • Grup Katılımı : Grup indirimi, aynı kuruluştan üç veya daha fazla katılımcı olduğu taktirde geçerlidir ve %10 indirimlidir.

Ödeme

Kayıt

Ön-kayıtlarımız web sitemiz üzerinden yapılmakta olup sayfanın sağındaki formu doldurarak bu eğitime ön-kayıt yaptırabilirsiniz. Ön-kayıt işleminden sonra uzmanlarımız bıraktığınız iletişim bilgileri yardımı ile tarafınızla iletişime geçecektir.

Kesin kayıt işlemleri uzmanlarımız sizinle iletişime geçtikten sonra tamamlanacaktır.

İptal ve değişiklikler

Kaydınızı iptal etmeye karar verirseniz, lütfen bizimle en kısa sürede iletişime geçiniz.

Organizatör olarak Akvadem Akademi, yeterli katılım sağlanamaması ya da herhangi başka bir nedenle eğitimi iptal etmek ya da ertelemek hakkını saklı tutar. İptal durumunda ödenen miktarlar kayıt yaptırmış katılımcılara iade edilecektir. Erteleme durumunda ise, kayıt yaptırmış katılımcılar eğitime ertelenen tarihte katılmak ya da kayıtlarını iptal ettirerek ödemelerini geri almak arasında seçim yapabilirler. İptal ya da erteleme durumlarında organizatör, önceden ayarlanmış seyahat ve otel rezervasyonları gibi konulardan ve ödemelerden sorumlu tutulamaz.

Ön Kayıt Yaptır


Uzmanlarımız en kısa sürede sizinle iletişime geçecektir.

Egitim içeriği

Çoğu zaman eş anlamlı olarak düşünülen izleme ve değerlendirme aslında birbirinden oldukça ayrı iki terimdir. Her ikisi de projelerin başarıyla yürütülmesi ve başarıların başka projelerde de tekrarlanması için gereklidir. Bu eğitim, etkin bir izleme ve değerlendirmeye yönelik kavramlar, araçlar ve kapasite geliştirilmesi hakkında bilgiler sunmaktadır.

 • İzleme ve Değerlendirme Arasındaki Farklar Nelerdir?
 • İzleme ve Değerlendirme Neden Gereklidir?
 • İzleme ve Değerlendirmenin Amacı Nedir?
 • İzleme ve Değerlendirme Türleri Nelerdir?
 • Değerlendirilecek Olan Nedir?
 • Uygun Göstergelerin Seçimi
 • İşe Yarayan Şeyleri Öğrenme
 • Temel Verileri Toplama
 • Etkileri Belirleme/Ölçme
 • Bulguların Toplanması
 • İzleme ve Değerlendirme için İç Kapasitesinin Geliştirilmesi

Egitimde aşağıdaki ve benzeri sorularınıza cevap bulabilirsiniz

Kimler katılmalı?

 • Kamu Kuruluşları ve Özel Sektör Çalışanları
 • Sivil Toplum Kuruluşu Çalışanları
 • Öğrenciler

Eğitimci :

Uluslararası platformlardaki üyelikleri:

Eğitim dili :

Türkçe

Eğitim malzemeleri

Katılım ücreti

 • Bireysel Katılım : 400 TL+KDV
 • Grup Katılımı : Grup indirimi, aynı kuruluştan üç veya daha fazla katılımcı olduğu taktirde geçerlidir ve %10 indirimlidir.

Ödeme

Kayıt

Ön-kayıtlarımız web sitemiz üzerinden yapılmakta olup sayfanın sağındaki formu doldurarak bu eğitime ön-kayıt yaptırabilirsiniz. Ön-kayıt işleminden sonra uzmanlarımız bıraktığınız iletişim bilgileri yardımı ile tarafınızla iletişime geçecektir.

Kesin kayıt işlemleri uzmanlarımız sizinle iletişime geçtikten sonra tamamlanacaktır.

İptal ve değişiklikler

Kaydınızı iptal etmeye karar verirseniz, lütfen bizimle en kısa sürede iletişime geçiniz.

Organizatör olarak Akvadem Akademi, yeterli katılım sağlanamaması ya da herhangi başka bir nedenle eğitimi iptal etmek ya da ertelemek hakkını saklı tutar. İptal durumunda ödenen miktarlar kayıt yaptırmış katılımcılara iade edilecektir. Erteleme durumunda ise, kayıt yaptırmış katılımcılar eğitime ertelenen tarihte katılmak ya da kayıtlarını iptal ettirerek ödemelerini geri almak arasında seçim yapabilirler. İptal ya da erteleme durumlarında organizatör, önceden ayarlanmış seyahat ve otel rezervasyonları gibi konulardan ve ödemelerden sorumlu tutulamaz.

Ön Kayıt Yaptır


Uzmanlarımız en kısa sürede sizinle iletişime geçecektir.

Egitim içeriği

Bu eğitim Entegre Katı Atık Yönetimi (KAY) konusundaki orta düzeyli bir giriş niteliğindedir. Eğitim, farklı yönetim teknikleri, zorluklar ve etkin bir KAY sistemi yürütme konusunda öneriler sunmaktadır. Eğitimde analizler, Türkiye ve benzer diğer ülkelerin profilleri kullanılarak, uygulamaya daha uygun hale getirilir.

 • KAY nedir?
 • Katı atık türleri
 • Katı atıkların özellikleri
 • KAY aşamaları
 • Temel zorluklar
 • Sürdürülebilir KAY

Egitimde aşağıdaki ve benzeri sorularınıza cevap bulabilirsiniz

Kimler katılmalı?

 • Kamu Kuruluşları ve Özel Sektör Çalışanları
 • Sivil Toplum Kuruluşu Çalışanları
 • Öğrenciler

Eğitimci : Azhar Ali

Uluslararası platformlardaki üyelikleri:

Eğitim dili :

Türkçe

Eğitim malzemeleri

Katılım ücreti

 • Bireysel Katılım : 400 TL+KDV
 • Grup Katılımı : Grup indirimi, aynı kuruluştan üç veya daha fazla katılımcı olduğu taktirde geçerlidir ve %10 indirimlidir.

Ödeme

Kayıt

Ön-kayıtlarımız web sitemiz üzerinden yapılmakta olup sayfanın sağındaki formu doldurarak bu eğitime ön-kayıt yaptırabilirsiniz. Ön-kayıt işleminden sonra uzmanlarımız bıraktığınız iletişim bilgileri yardımı ile tarafınızla iletişime geçecektir.

Kesin kayıt işlemleri uzmanlarımız sizinle iletişime geçtikten sonra tamamlanacaktır.

İptal ve değişiklikler

Kaydınızı iptal etmeye karar verirseniz, lütfen bizimle en kısa sürede iletişime geçiniz.

Organizatör olarak Akvadem Akademi, yeterli katılım sağlanamaması ya da herhangi başka bir nedenle eğitimi iptal etmek ya da ertelemek hakkını saklı tutar. İptal durumunda ödenen miktarlar kayıt yaptırmış katılımcılara iade edilecektir. Erteleme durumunda ise, kayıt yaptırmış katılımcılar eğitime ertelenen tarihte katılmak ya da kayıtlarını iptal ettirerek ödemelerini geri almak arasında seçim yapabilirler. İptal ya da erteleme durumlarında organizatör, önceden ayarlanmış seyahat ve otel rezervasyonları gibi konulardan ve ödemelerden sorumlu tutulamaz.

Ön Kayıt Yaptır


Uzmanlarımız en kısa sürede sizinle iletişime geçecektir.

Egitim içeriği

İdari bir merci, KAY hizmetlerinin özelleştirmesine veya ihaleye çıkmasına karar verdiğinde, etkin ve uygulanabilir bir sözleşme hazırlanması en önemli husustur. Bu eğitim, böylesi bir sözleşmenin temel özellikleri ile ilgili bilgiler sağalmaktadır. Eğitim ayrıca roller dağılımı hususunu detaylıca incelemekte ve yerel şartlarda başarı şansını artıracak bir Quad-Party Modeli önermektedir.

 • Giriş
 • PPP Modelleri
 • PESTLE Analizi
 • Rollerin Belirlenmesi
 • Quad Party Modeli
 • Sözleşme Türleri
 • Sözleşme İçerikleri
 • Sorumluluk Paylaşımı
 • Sözleşmeye Uyma

Egitimde aşağıdaki ve benzeri sorularınıza cevap bulabilirsiniz

Kimler katılmalı?

 • Kamu Kuruluşları ve Özel Sektör Çalışanları
 • Sivil Toplum Kuruluşu Çalışanları
 • Öğrenciler

Eğitimci :

Uluslararası platformlardaki üyelikleri:

Eğitim dili :

Türkçe - İngilizce

Eğitim malzemeleri

Katılım ücreti

 • Bireysel Katılım : 400 TL+KDV
 • Grup Katılımı : Grup indirimi, aynı kuruluştan üç veya daha fazla katılımcı olduğu taktirde geçerlidir ve %10 indirimlidir.

Ödeme

Kayıt

Ön-kayıtlarımız web sitemiz üzerinden yapılmakta olup sayfanın sağındaki formu doldurarak bu eğitime ön-kayıt yaptırabilirsiniz. Ön-kayıt işleminden sonra uzmanlarımız bıraktığınız iletişim bilgileri yardımı ile tarafınızla iletişime geçecektir.

Kesin kayıt işlemleri uzmanlarımız sizinle iletişime geçtikten sonra tamamlanacaktır.

İptal ve değişiklikler

Kaydınızı iptal etmeye karar verirseniz, lütfen bizimle en kısa sürede iletişime geçiniz.

Organizatör olarak Akvadem Akademi, yeterli katılım sağlanamaması ya da herhangi başka bir nedenle eğitimi iptal etmek ya da ertelemek hakkını saklı tutar. İptal durumunda ödenen miktarlar kayıt yaptırmış katılımcılara iade edilecektir. Erteleme durumunda ise, kayıt yaptırmış katılımcılar eğitime ertelenen tarihte katılmak ya da kayıtlarını iptal ettirerek ödemelerini geri almak arasında seçim yapabilirler. İptal ya da erteleme durumlarında organizatör, önceden ayarlanmış seyahat ve otel rezervasyonları gibi konulardan ve ödemelerden sorumlu tutulamaz.

Ön Kayıt Yaptır


Uzmanlarımız en kısa sürede sizinle iletişime geçecektir.

Egitim içeriği

Bu eğitim, KAY faaliyetlerinin uygulaması, denetimi ve planlamasında görev alan paydaşlara uygundur. Eğitim, herhangi bir yasal düzenlemenin gerektirdiği temel kurumlar ve paydaşların farklı rolleri hakkında bilgiler içermektedir. Eğitimde ayrıca, KAY için örnek bir yasal düzenleme taslağı hazırlama etkinliği de yer almaktadır.

 • Giriş
 • Neden Mevzuat
 • Mevzuat Türleri
 • Rollerin Paylaşımı
 • KAY Mevzuatı Tasarımı

Egitimde aşağıdaki ve benzeri sorularınıza cevap bulabilirsiniz

Kimler katılmalı?

 • Kamu Kuruluşları ve Özel Sektör Çalışanları
 • Sivil Toplum Kuruluşu Çalışanları
 • Öğrenciler

Eğitimci :

Uluslararası platformlardaki üyelikleri:

Eğitim dili :

Türkçe - İngilizce

Eğitim malzemeleri

Katılım ücreti

 • Bireysel Katılım : 400 TL+KDV
 • Grup Katılımı : Grup indirimi, aynı kuruluştan üç veya daha fazla katılımcı olduğu taktirde geçerlidir ve %10 indirimlidir.

Ödeme

Kayıt

Ön-kayıtlarımız web sitemiz üzerinden yapılmakta olup sayfanın sağındaki formu doldurarak bu eğitime ön-kayıt yaptırabilirsiniz. Ön-kayıt işleminden sonra uzmanlarımız bıraktığınız iletişim bilgileri yardımı ile tarafınızla iletişime geçecektir.

Kesin kayıt işlemleri uzmanlarımız sizinle iletişime geçtikten sonra tamamlanacaktır.

İptal ve değişiklikler

Kaydınızı iptal etmeye karar verirseniz, lütfen bizimle en kısa sürede iletişime geçiniz.

Organizatör olarak Akvadem Akademi, yeterli katılım sağlanamaması ya da herhangi başka bir nedenle eğitimi iptal etmek ya da ertelemek hakkını saklı tutar. İptal durumunda ödenen miktarlar kayıt yaptırmış katılımcılara iade edilecektir. Erteleme durumunda ise, kayıt yaptırmış katılımcılar eğitime ertelenen tarihte katılmak ya da kayıtlarını iptal ettirerek ödemelerini geri almak arasında seçim yapabilirler. İptal ya da erteleme durumlarında organizatör, önceden ayarlanmış seyahat ve otel rezervasyonları gibi konulardan ve ödemelerden sorumlu tutulamaz.

Ön Kayıt Yaptır


Uzmanlarımız en kısa sürede sizinle iletişime geçecektir.

Egitim içeriği

Günlük yaşamımızda, iş ya da özel yaşantımızda yer aldığımız takımları yakından tanımak, hem grup performansını hem de grup içerisinde kendi performansımızı artırıyor.

Takım Çalışması eğitiminde başarılı takımların ve başarılı takım oyuncularının özellikleri anlatılıyor.

Egitimde aşağıdaki ve benzeri sorularınıza cevap bulabilirsiniz

Kimler katılmalı?

 • İletişim yetkinliklerini geliştirmek isteyen herkes (çalışan, öğrenci, proje çalışanları)

Eğitimci : Oğuz Aslan

Oğuz Aslan, Gazi Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümü mezunudur. Profesyonel kariyerine İzgören Akademi’de Uzaktan Eğitim Proje Koordinatörü olarak başladı. Ardından Real Hipermarketler Zincirinde Eğitim Uzmanı olarak çalıştı. Daha sonra Ergmer Danışmanlık bünyesinde kurumların insan kaynakları yeniden yapılanma süreçlerine danışmanlık yaptı. 2011 yılında kendi işletmesini kurdu. 2003 yılından bu yana eğitimler vermekte olan Oğuz Aslan, AIESEC, JCI, Toastmasters gibi uluslararası sivil toplum kuruluşlarına üyedir.

Uluslararası platformlardaki üyelikleri:

Eğitim dili :

Türkçe

Eğitim malzemeleri

Katılım ücreti

 • Bireysel Katılım : 250 TL+KDV
 • Grup Katılımı : Grup indirimi, aynı kuruluştan üç veya daha fazla katılımcı olduğu taktirde geçerlidir ve %10 indirimlidir.

Ödeme

Kayıt

Ön-kayıtlarımız web sitemiz üzerinden yapılmakta olup sayfanın sağındaki formu doldurarak bu eğitime ön-kayıt yaptırabilirsiniz. Ön-kayıt işleminden sonra uzmanlarımız bıraktığınız iletişim bilgileri yardımı ile tarafınızla iletişime geçecektir.

Kesin kayıt işlemleri uzmanlarımız sizinle iletişime geçtikten sonra tamamlanacaktır.

İptal ve değişiklikler

Kaydınızı iptal etmeye karar verirseniz, lütfen bizimle en kısa sürede iletişime geçiniz.

Organizatör olarak Akvadem Akademi, yeterli katılım sağlanamaması ya da herhangi başka bir nedenle eğitimi iptal etmek ya da ertelemek hakkını saklı tutar. İptal durumunda ödenen miktarlar kayıt yaptırmış katılımcılara iade edilecektir. Erteleme durumunda ise, kayıt yaptırmış katılımcılar eğitime ertelenen tarihte katılmak ya da kayıtlarını iptal ettirerek ödemelerini geri almak arasında seçim yapabilirler. İptal ya da erteleme durumlarında organizatör, önceden ayarlanmış seyahat ve otel rezervasyonları gibi konulardan ve ödemelerden sorumlu tutulamaz.

Ön Kayıt Yaptır


Uzmanlarımız en kısa sürede sizinle iletişime geçecektir.

Egitim içeriği

Zaman yönetimi kavramını doğru incelemek, hayatımızın tüm aşamalarında avantaj sağlayabiliyor. Zaman yönetimi eğitiminde zamanı yönetmekten çok, zamanın içerisinde kendimizi nasıl daha doğru yönetebileceğimi anlatılıyor.

Egitimde aşağıdaki ve benzeri sorularınıza cevap bulabilirsiniz

Kimler katılmalı?

 • İletişim yetkinliklerini geliştirmek isteyen herkes (çalışan, öğrenci, proje çalışanları)

Eğitimci : Oğuz Aslan

Oğuz Aslan, Gazi Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümü mezunudur. Profesyonel kariyerine İzgören Akademi’de Uzaktan Eğitim Proje Koordinatörü olarak başladı. Ardından Real Hipermarketler Zincirinde Eğitim Uzmanı olarak çalıştı. Daha sonra Ergmer Danışmanlık bünyesinde kurumların insan kaynakları yeniden yapılanma süreçlerine danışmanlık yaptı. 2011 yılında kendi işletmesini kurdu. 2003 yılından bu yana eğitimler vermekte olan Oğuz Aslan, AIESEC, JCI, Toastmasters gibi uluslararası sivil toplum kuruluşlarına üyedir.

Uluslararası platformlardaki üyelikleri:

Eğitim dili :

Türkçe

Eğitim malzemeleri

Katılım ücreti

 • Bireysel Katılım : 400 TL+KDV
 • Grup Katılımı : Grup indirimi, aynı kuruluştan üç veya daha fazla katılımcı olduğu taktirde geçerlidir ve %10 indirimlidir.

Ödeme

Kayıt

Ön-kayıtlarımız web sitemiz üzerinden yapılmakta olup sayfanın sağındaki formu doldurarak bu eğitime ön-kayıt yaptırabilirsiniz. Ön-kayıt işleminden sonra uzmanlarımız bıraktığınız iletişim bilgileri yardımı ile tarafınızla iletişime geçecektir.

Kesin kayıt işlemleri uzmanlarımız sizinle iletişime geçtikten sonra tamamlanacaktır.

İptal ve değişiklikler

Kaydınızı iptal etmeye karar verirseniz, lütfen bizimle en kısa sürede iletişime geçiniz.

Organizatör olarak Akvadem Akademi, yeterli katılım sağlanamaması ya da herhangi başka bir nedenle eğitimi iptal etmek ya da ertelemek hakkını saklı tutar. İptal durumunda ödenen miktarlar kayıt yaptırmış katılımcılara iade edilecektir. Erteleme durumunda ise, kayıt yaptırmış katılımcılar eğitime ertelenen tarihte katılmak ya da kayıtlarını iptal ettirerek ödemelerini geri almak arasında seçim yapabilirler. İptal ya da erteleme durumlarında organizatör, önceden ayarlanmış seyahat ve otel rezervasyonları gibi konulardan ve ödemelerden sorumlu tutulamaz.

Ön Kayıt Yaptır


Uzmanlarımız en kısa sürede sizinle iletişime geçecektir.

Egitim içeriği

Bu eğitimde, Çevre Durum Tespiti çalışmalarının temel kavram ve prensipleri ele alınacaktır. Şirketler, özellikle birleşmeler veya yeni bir şirket satın alma durumlarında dikkat edilmesi gereken yasal süreçler hakkında bu eğitimden faydalanabilirler. Katılımcılara, Çevre Durum Tespiti danışmanlarından beklenmesi gereken kilit unsurlar ve Çevre Durum Tespiti çalışmasının içeriğinin nasıl yönetilmesi gerekliliğine dair bilgiler verilecektir. İlgili düzenleyici Devlet Kuruluşları, bu eğitimden Çevre Durum Tespiti süreçlerinin gerçek zamanlı uygulama örneklerinden ve aynı zamanda mevcut yasal çerçevenin çevresel yasal risklere nasıl cevap verdiği konularında örneklerden faydalanabilirler.

Egitimde aşağıdaki ve benzeri sorularınıza cevap bulabilirsiniz

Kimler katılmalı?

 • Kamu Kuruluşları ve Özel Sektör Çalışanları
 • Sivil Toplum Kuruluşu Çalışanları
 • Hukuk Firmaları

Eğitimci : Gönül Ertürer

Gönül Ertürer, Çevresel Yönetim Mühendisliği projelerinde 22 yıllık deneyime sahip bir Çevre Mühendisidir. Ertürer, uluslararası şirketlerde ve kuruluşlarda, özellikle kalkınma projelerinde çevresel yönetmeliklerin uygulamasının değerlendirilmesi konularında görev almıştır. Düzenleyicilerin ve iş sektörünün artan ilgileri ile Çevre Durum Tespiti ve Saha Değerlendirmeleri son yıllarda çevresel değerlendirme çalışmalarının bir parçası olmuştur.

Uluslararası platformlardaki üyelikleri:

Eğitim dili :

Türkçe

Eğitim malzemeleri

Katılım ücreti

 • Bireysel Katılım : 250 TL+KDV
 • Grup Katılımı : Grup indirimi, aynı kuruluştan üç veya daha fazla katılımcı olduğu taktirde geçerlidir ve %10 indirimlidir.

Ödeme

Kayıt

Ön-kayıtlarımız web sitemiz üzerinden yapılmakta olup sayfanın sağındaki formu doldurarak bu eğitime ön-kayıt yaptırabilirsiniz. Ön-kayıt işleminden sonra uzmanlarımız bıraktığınız iletişim bilgileri yardımı ile tarafınızla iletişime geçecektir.

Kesin kayıt işlemleri uzmanlarımız sizinle iletişime geçtikten sonra tamamlanacaktır.

İptal ve değişiklikler

Kaydınızı iptal etmeye karar verirseniz, lütfen bizimle en kısa sürede iletişime geçiniz.

Organizatör olarak Akvadem Akademi, yeterli katılım sağlanamaması ya da herhangi başka bir nedenle eğitimi iptal etmek ya da ertelemek hakkını saklı tutar. İptal durumunda ödenen miktarlar kayıt yaptırmış katılımcılara iade edilecektir. Erteleme durumunda ise, kayıt yaptırmış katılımcılar eğitime ertelenen tarihte katılmak ya da kayıtlarını iptal ettirerek ödemelerini geri almak arasında seçim yapabilirler. İptal ya da erteleme durumlarında organizatör, önceden ayarlanmış seyahat ve otel rezervasyonları gibi konulardan ve ödemelerden sorumlu tutulamaz.

Ön Kayıt Yaptır


Uzmanlarımız en kısa sürede sizinle iletişime geçecektir.

Egitim içeriği

Bu kurs ululararası finansmanla gerçekleştirilmesi düşünülen kentsel altyapı projelerine yönelik ilk bilgileri oluşturmaya yöneliktir. Katılımcılardan bu tür projelerde yürütülen mali analizler ve kurumlarından sağlamaları gerekecek veriler hakkında genel bilgiye sahip olmaları amaçlanmaktadır. Ek olarak, bir projeye uluslararası finansman sağlamanın ancak yeterli kredi geri ödeme kapasitesi olduğunun değerlendirilmesi ile mümkün olabileceği konusundan katılımcıların haberdar olması amaçlanmaktadır.

Egitimde aşağıdaki ve benzeri sorularınıza cevap bulabilirsiniz

Kimler katılmalı?

 • Kamu Kuruluşları ve Özel Sektör Çalışanları
 • Sivil Toplum Kuruluşu Çalışanları
 • Öğrenciler

Eğitimci : Şahin Ekinci

Şahin Ekinci, Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği’nden mezun olduktan sonra, Stevens Institute of Technology ‘de Çevre Mühendisliği dalında yüksek lisansını tamamlamıştır. İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde MBA yaptıktan sonra çeşitli projelerde finans uzmanı, proje değerlendirme uzmanı ve çevre uzmanı olarak görev yapmış ve halen yapmaktadır.

Uluslararası platformlardaki üyelikleri:

Eğitim dili :

Türkçe

Eğitim malzemeleri

Katılım ücreti

 • Bireysel Katılım : 350 TL+KDV
 • Grup Katılımı : Grup indirimi, aynı kuruluştan üç veya daha fazla katılımcı olduğu taktirde geçerlidir ve %10 indirimlidir.

Ödeme

Kayıt

Ön-kayıtlarımız web sitemiz üzerinden yapılmakta olup sayfanın sağındaki formu doldurarak bu eğitime ön-kayıt yaptırabilirsiniz. Ön-kayıt işleminden sonra uzmanlarımız bıraktığınız iletişim bilgileri yardımı ile tarafınızla iletişime geçecektir.

Kesin kayıt işlemleri uzmanlarımız sizinle iletişime geçtikten sonra tamamlanacaktır.

İptal ve değişiklikler

Kaydınızı iptal etmeye karar verirseniz, lütfen bizimle en kısa sürede iletişime geçiniz.

Organizatör olarak Akvadem Akademi, yeterli katılım sağlanamaması ya da herhangi başka bir nedenle eğitimi iptal etmek ya da ertelemek hakkını saklı tutar. İptal durumunda ödenen miktarlar kayıt yaptırmış katılımcılara iade edilecektir. Erteleme durumunda ise, kayıt yaptırmış katılımcılar eğitime ertelenen tarihte katılmak ya da kayıtlarını iptal ettirerek ödemelerini geri almak arasında seçim yapabilirler. İptal ya da erteleme durumlarında organizatör, önceden ayarlanmış seyahat ve otel rezervasyonları gibi konulardan ve ödemelerden sorumlu tutulamaz.

Ön Kayıt Yaptır


Uzmanlarımız en kısa sürede sizinle iletişime geçecektir.

Egitim içeriği

Biyolojik çeşitlilik dünyadaki yaşamı oluşturan gen, tür ve ekosistem çeşitlerini içermektedir. İnsanlığın kendisi de biyolojik çeşitliliğin bir parçasıdır ve çeşitlilik olmaksızın varolması imkansızdır. Günümüzde biyolojik çeşitlilik hızla azalmaktadır ve bunun doğal yaşam ile insan refahı üzerinde derin etkileri vardır. Yaşam kalitesi, ekonomik rekabet gücü, istihdam ve güvenlik; hepsi bu doğal sermayeye bağımlıdır . Bu sebeple, ülkelerin sahip olduğu biyolojik çeşitlilik, özellikle genetik kaynaklar anlamında büyük bir güç durumuna gelmektedir. Biyolojik çeşitlilik eğitimi bireylerde ve kurumlarda biyolojik çeşitliliğin korunması için farkındalık, akademik anlayış, beceri, davranış ve yaklaşım geliştirmeyi amaçlar. Eğitim programı, farklı öğrenme stillerine hitap edecek şekilde, yetişkinlere uygun, aktif ve katılımcı öğrenme yöntemleri göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır.

Egitimde aşağıdaki ve benzeri sorularınıza cevap bulabilirsiniz

Kimler katılmalı?

 • Kamu Kuruluşları ve Özel Sektör Çalışanları
 • Sivil Toplum Kuruluşu Çalışanları
 • Öğrenciler

Eğitimci : Deniz Dinçel

Deniz Dinçel, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Biyoloji Bölümünden mezun olduktan sonra, Türkiye’de doğa koruma ve sürdürülebilir kalkınma için çalışan çeşitli sivil toplum kuruluşlarında proje koordinatörü ve eğitmen olarak yer almıştır. 2004-2006 yılları arasında İskoçya’daki uluslararası bütüncül eğitim merkezi Findhorn Vakfı’nda sürdürülebilir yaşam, bütünsel tasarım, ekolojik ayak izi analizi gibi konularda eğitim almış ve Findhorn Vakfı’nın Ekolojik Ayak İzi Analizi projesinde çalışmıştır. Son sekiz yıldır başta İngiltere olmak üzere Avrupa’daki farklı ekolojik projeleri ve ekoköyleri ziyaret etmiş, sürdürülebilir yaşam konusunda ulusal ve uluslararası birçok çalıştaya ve konferansa katılmıştır.

Dinçel, bir yandan yetişkin eğitimi alanında akademik çalışmalarına devam ederken, diğer yandan farklı kamu, sivil toplum, özel sektör ve uluslararası organizasyonlarla işbirliği içerisinde, sürdürülebilir kalkınma, biyolojik çeşitlilik, iklim değişikliği, ekoköyler ve yetişkin eğitimi teknikleri gibi konularda eğitim programları geliştirerek, uygulamaktadır.

Uluslararası platformlardaki üyelikleri:

Eğitim dili :

Türkçe - İngilizce

Eğitim malzemeleri

Katılım ücreti

 • Bireysel Katılım : 400 TL+KDV
 • Grup Katılımı : Grup indirimi, aynı kuruluştan üç veya daha fazla katılımcı olduğu taktirde geçerlidir ve %10 indirimlidir.

Ödeme

Kayıt

Ön-kayıtlarımız web sitemiz üzerinden yapılmakta olup sayfanın sağındaki formu doldurarak bu eğitime ön-kayıt yaptırabilirsiniz. Ön-kayıt işleminden sonra uzmanlarımız bıraktığınız iletişim bilgileri yardımı ile tarafınızla iletişime geçecektir.

Kesin kayıt işlemleri uzmanlarımız sizinle iletişime geçtikten sonra tamamlanacaktır.

İptal ve değişiklikler

Kaydınızı iptal etmeye karar verirseniz, lütfen bizimle en kısa sürede iletişime geçiniz.

Organizatör olarak Akvadem Akademi, yeterli katılım sağlanamaması ya da herhangi başka bir nedenle eğitimi iptal etmek ya da ertelemek hakkını saklı tutar. İptal durumunda ödenen miktarlar kayıt yaptırmış katılımcılara iade edilecektir. Erteleme durumunda ise, kayıt yaptırmış katılımcılar eğitime ertelenen tarihte katılmak ya da kayıtlarını iptal ettirerek ödemelerini geri almak arasında seçim yapabilirler. İptal ya da erteleme durumlarında organizatör, önceden ayarlanmış seyahat ve otel rezervasyonları gibi konulardan ve ödemelerden sorumlu tutulamaz.

Ön Kayıt Yaptır


Uzmanlarımız en kısa sürede sizinle iletişime geçecektir.

Egitim içeriği

Sürdürülebilir kalkınma, insan ile doğa arasında denge kurarak doğal kaynakları tüketmeden, gelecek nesillerin ihtiyaçlarının karşılanmasına imkân verecek şekilde bugünün ve geleceğin yaşamını ve kalkınmasını programlama anlamını taşımaktadır . Sürdürülebilir kalkınma sosyal, ekolojik, ekonomik ve kültürel boyutları olan çok yönlü bir kavramdır. 1987'den beri büyük önem kazanan bu kavram, hem ulusal hem de uluslararası kurumlar için önemli bir hedef haline gelmiştir. Sürdürülebilir kalkınma eğitim programı, katılımcılara sürdürülebilir kalkınmanın anlamı, farklı boyutları, önemi, sürdürülebilir olmamamızın temel nedenleri ve sürdürülebilir kalkınmanın nasıl gerçekleşebileceği hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Ayrıca eğitimde farklı ülkelerden sürdürülebilir kalkınmaya dair iyi örnekler de paylaşılacaktır.

Eğitim programı, farklı öğrenme stillerine hitap edecek şekilde, yetişkinlere uygun, aktif ve katılımcı öğrenme yöntemleri göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır.

Egitimde aşağıdaki ve benzeri sorularınıza cevap bulabilirsiniz

Kimler katılmalı?

 • Kamu Kuruluşları ve Özel Sektör Çalışanları
 • Sivil Toplum Kuruluşu Çalışanları
 • Öğrenciler

Eğitimci : Deniz Dinçel

Deniz Dinçel, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Biyoloji Bölümünden mezun olduktan sonra, Türkiye’de doğa koruma ve sürdürülebilir kalkınma için çalışan çeşitli sivil toplum kuruluşlarında proje koordinatörü ve eğitmen olarak yer almıştır. 2004-2006 yılları arasında İskoçya’daki uluslararası bütüncül eğitim merkezi Findhorn Vakfı’nda sürdürülebilir yaşam, bütünsel tasarım, ekolojik ayak izi analizi gibi konularda eğitim almış ve Findhorn Vakfı’nın Ekolojik Ayak İzi Analizi projesinde çalışmıştır. Son sekiz yıldır başta İngiltere olmak üzere Avrupa’daki farklı ekolojik projeleri ve ekoköyleri ziyaret etmiş, sürdürülebilir yaşam konusunda ulusal ve uluslararası birçok çalıştaya ve konferansa katılmıştır.

Dinçel, bir yandan yetişkin eğitimi alanında akademik çalışmalarına devam ederken, diğer yandan farklı kamu, sivil toplum, özel sektör ve uluslararası organizasyonlarla işbirliği içerisinde, sürdürülebilir kalkınma, biyolojik çeşitlilik, iklim değişikliği, ekoköyler ve yetişkin eğitimi teknikleri gibi konularda eğitim programları geliştirerek, uygulamaktadır.

Uluslararası platformlardaki üyelikleri:

Eğitim dili :

Türkçe- İngilizce

Eğitim malzemeleri

Katılım ücreti

 • Bireysel Katılım : 400 TL+KDV
 • Grup Katılımı : Grup indirimi, aynı kuruluştan üç veya daha fazla katılımcı olduğu taktirde geçerlidir ve %10 indirimlidir.

Ödeme

Kayıt

Ön-kayıtlarımız web sitemiz üzerinden yapılmakta olup sayfanın sağındaki formu doldurarak bu eğitime ön-kayıt yaptırabilirsiniz. Ön-kayıt işleminden sonra uzmanlarımız bıraktığınız iletişim bilgileri yardımı ile tarafınızla iletişime geçecektir.

Kesin kayıt işlemleri uzmanlarımız sizinle iletişime geçtikten sonra tamamlanacaktır.

İptal ve değişiklikler

Kaydınızı iptal etmeye karar verirseniz, lütfen bizimle en kısa sürede iletişime geçiniz.

Organizatör olarak Akvadem Akademi, yeterli katılım sağlanamaması ya da herhangi başka bir nedenle eğitimi iptal etmek ya da ertelemek hakkını saklı tutar. İptal durumunda ödenen miktarlar kayıt yaptırmış katılımcılara iade edilecektir. Erteleme durumunda ise, kayıt yaptırmış katılımcılar eğitime ertelenen tarihte katılmak ya da kayıtlarını iptal ettirerek ödemelerini geri almak arasında seçim yapabilirler. İptal ya da erteleme durumlarında organizatör, önceden ayarlanmış seyahat ve otel rezervasyonları gibi konulardan ve ödemelerden sorumlu tutulamaz.

Ön Kayıt Yaptır


Uzmanlarımız en kısa sürede sizinle iletişime geçecektir.

Egitim içeriği

Günümüzde bilim ve teknolojide, bugüne dek şahit olmadığımız hızla ilerleme kaydedilmektedir. Bu ilerlemelerin bir sonucu olarak, varolan bilgiler çabucak güncelliğini yitirerek, yerini yeni bilgilere bırakmaktadır.

Bu sebeple alışılageldik şekilde, eğitim ve öğrenmeyi sadece örgün eğitimle sınırlandırmak artık mümkün değildir. Eğitim ve öğrenme sonucu yaşam boyunca gerekli hale gelmiştir.

Bunun bir olarak yetişkin eğitimi uygulamaları da hem özel hem de iş yaşamında büyük önem kazanmıştır. Bu eğitimin amacı katılımcıları yetişkin eğitiminin incelikleri ile yetişkinlere yönelik eğitim yöntemleri hakkında bilgilendirmek ve onlara etkili eğitim programları ve powerpoint sunumları tasarlamaları için yardımcı olmaktır. Eğitim boyunca farklı öğrenme stillerine hitap edecek şekilde, yetişkinlere uygun, aktif ve katılımcı öğrenme yöntemlerine yer verilecektir. Eğitimin kendisi yetişkinlere yönelik etkili program oluşturmaya bir örnek teşkil edecek şekilde tasarlanmıştır. Dolayısıyla katılımcılar program içeriğini sadece dinleyerek değil, aynı zamanda deneyimleyerek de öğrenir.

Egitimde aşağıdaki ve benzeri sorularınıza cevap bulabilirsiniz

Kimler katılmalı?

 • Kamu Kuruluşları ve Özel Sektör Çalışanları
 • Sivil Toplum Kuruluşu Çalışanları
 • Öğrenciler

Eğitimci : Deniz Dinçel

Deniz Dinçel, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Biyoloji Bölümünden mezun olduktan sonra, Türkiye’de doğa koruma ve sürdürülebilir kalkınma için çalışan çeşitli sivil toplum kuruluşlarında proje koordinatörü ve eğitmen olarak yer almıştır. 2004-2006 yılları arasında İskoçya’daki uluslararası bütüncül eğitim merkezi Findhorn Vakfı’nda sürdürülebilir yaşam, bütünsel tasarım, ekolojik ayak izi analizi gibi konularda eğitim almış ve Findhorn Vakfı’nın Ekolojik Ayak İzi Analizi projesinde çalışmıştır. Son sekiz yıldır başta İngiltere olmak üzere Avrupa’daki farklı ekolojik projeleri ve ekoköyleri ziyaret etmiş, sürdürülebilir yaşam konusunda ulusal ve uluslararası birçok çalıştaya ve konferansa katılmıştır.

Dinçel, bir yandan yetişkin eğitimi alanında akademik çalışmalarına devam ederken, diğer yandan farklı kamu, sivil toplum, özel sektör ve uluslararası organizasyonlarla işbirliği içerisinde, sürdürülebilir kalkınma, biyolojik çeşitlilik, iklim değişikliği, ekoköyler ve yetişkin eğitimi teknikleri gibi konularda eğitim programları geliştirerek, uygulamaktadır.

Uluslararası platformlardaki üyelikleri:

Eğitim dili :

Türkçe - İngilizce

Eğitim malzemeleri

Katılım ücreti

 • Bireysel Katılım : 400 TL+KDV
 • Grup Katılımı : Grup indirimi, aynı kuruluştan üç veya daha fazla katılımcı olduğu taktirde geçerlidir ve %10 indirimlidir.

Ödeme

Kayıt

Ön-kayıtlarımız web sitemiz üzerinden yapılmakta olup sayfanın sağındaki formu doldurarak bu eğitime ön-kayıt yaptırabilirsiniz. Ön-kayıt işleminden sonra uzmanlarımız bıraktığınız iletişim bilgileri yardımı ile tarafınızla iletişime geçecektir.

Kesin kayıt işlemleri uzmanlarımız sizinle iletişime geçtikten sonra tamamlanacaktır.

İptal ve değişiklikler

Kaydınızı iptal etmeye karar verirseniz, lütfen bizimle en kısa sürede iletişime geçiniz.

Organizatör olarak Akvadem Akademi, yeterli katılım sağlanamaması ya da herhangi başka bir nedenle eğitimi iptal etmek ya da ertelemek hakkını saklı tutar. İptal durumunda ödenen miktarlar kayıt yaptırmış katılımcılara iade edilecektir. Erteleme durumunda ise, kayıt yaptırmış katılımcılar eğitime ertelenen tarihte katılmak ya da kayıtlarını iptal ettirerek ödemelerini geri almak arasında seçim yapabilirler. İptal ya da erteleme durumlarında organizatör, önceden ayarlanmış seyahat ve otel rezervasyonları gibi konulardan ve ödemelerden sorumlu tutulamaz.

Ön Kayıt Yaptır


Uzmanlarımız en kısa sürede sizinle iletişime geçecektir.