Misyon

“Uluslararası standartlarda yerel çözümler” sloganıyla özdeşleştirdiğimiz misyonumuz, uluslararası seviyede en uygun çözümleri yerel koşullara uyarlayarak yenilikçi, etkin, kaliteden taviz vermeyen, sürdürülebilir ve güvenilir çözümler üretmektir.

Vizyon

AKVADEM hizmet verdiği alanlarda önce Türkiye’de daha sonra’da bölgede güvenilir, kaliteli ve etkin birer çözüm ortağı ve referans kuruluşlar olmayı hedeflemektedir.


AKVADEM, altyapı, çevre, enerji, sosyal sektörler ve kalkınma alanlarında komple proje yönetimi, kurumsal ve mali yönetim ve mühendislik hizmetleri veren bir danışmanlık kuruluşudur. Başlıca işverenlerimiz; Uluslararası Finans Kuruluşları, belediyeler, su ve atık işletmeleri, kamu kurumları, kalkınma teşkilatları ve uluslararası organizasyonlardır.


AKVADEM ismini firmanın çalışma alanlarını ifade eden İngilizce;

 • Su (AQua)
 • Atık (WAste)
 • Kalkınma (DEvelopment)
 • Enerji ve Çevre (Energy and Environment)
 • Yönetim (Management)

2005 yılından beri müşteri memnuniyeti odaklı hizmet veren AKVADEM, su ve atık sektörlerinde ihtisaslaşmış bir kuruluştur. Uzman kadrosuyla AKVADEM, su, atıksu ve katı atık sektörlerinde, belediyelere, belediye birliklerine, su ve atık işletmelerine, kamu kurumlarına ve uluslararası finans kuruluşlarına proje yönetiminden mühendisliğe, kurumsal ve mali yönetim geliştirme hizmetlerinden kapasite geliştirme programlarına geniş bir yelpazede hizmet sunar.

İhale ve sözleşme yönetiminde uluslararası bilgi ve deneyime sahip kadrosuyla AKVADEM, bu alanda müşterilerine kapasite geliştirme ve teknik destek dahil etkin çözümler sunan bir çözüm ortağıdır.

AKVADEM’in bir başka hizmet verdiği uzmanlık alanı sosyal sektörler ve kalkınma olarak tanımlanabilir. Bu konuda geniş tecrübeye sahip kadrosuyla özellikle sosyal fonların oluşturulması ve yönetimi, topluluk bazlı kalkınma çözümleri, Kurumsal Sosyal Sorumluluk çözümleri ve komple proje yönetim hizmetleri ile AKVADEM, yerel ve uluslararası kuruluşlarının etkin bir çözüm ortağıdır.

AKVADEM’in faaliyet gösterdiği bir başka sektör çevre ve enerji olup, Özellikle kentlere ve altyapı işletmelerine yönelik iklim değişikliği uyum strateji ve planlama çalışmaları; düşük karbon emisyonlu büyüme strateji ve planlama çalışmaları; green-growth / çevre dostu büyüme planlamaları alanlarında hizmet sunmaktadır. Bunun yanısıra, özellikle uluslararası finans kuruluşlarının kılavuz ve kriterlerine gore çevresel ve sosyal etki değerlendirme, çevre yönetim planları oluşturma ve izleme, ve çevre iş sağlığı ve güvenliği değerlendirmeleri konusunda hizmet sunmaktadır.


Uluslararası bilgi ve deneyime sahip kadrosuyla AKVADEM, müşterilerine etkin çözümler sunan bir çözüm ortağıdır.


Akvadem Danışmanlık

Bugüne Kadar Hizmet Verdiğimiz Uluslararası Kuruluşlar

 • Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD)
 • Dünya Bankası (WB)
 • Japon Büyükelçiliği ve Japon Resmi Kalkınma Ajansı (Japanese ODA)
 • JICA (Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı)
 • Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu
 • Alman Kalkınma Bankası (KFW)
 • Fransız Kalkınma Bankası (AFD)
 • Asya Kalkınma Bankası (ADB)