Tamamlanan Projeler | Referanslar

GASKİ-Atıksu Arıtma Tesisinden Çıkan Çamur Bertaraf Tesislerine Ait Uygulama Projelerini Kapsayan Danışmanlık Hizmeti
Konya Kapalı Havza Master Plan Projesi - Su Temin Çalışması
Gaziantep B.B. Hafif Raylı Sistem Makine, Bakım ve Onarım İçin Çevre, Sağlık ve Güvenlik Yönetim Sisteminin Hazırlanması
Mardin Atıksu Arıtma Projesi - Genişletilmiş Sınırlarla birlikte Fizibilite, Proje ve IPA Başvuru Dosyasının Hazırlanması.
Mardin Atıksu Arıtma Projesi - Fizibilite, Dizayn ve IPA Başvuru Dosyasının Hazırlanması
TSKB Belediye Altyapı Projesi – İlgili Önlemler - Eğitim Programı
Türkiye'deki Uluslararası Eğitim Olanaklarının Araştırılması
Erdemli Su Temin Projesi – IPA Başvuru Dosyasının Hazırlanması
GAP Bölgesinde Tarım Sektörü için Veri Toplama Araştırması
Erzurum Su ve Atıksu Projesi için Teknik Destek ve Kontrollük - Kapasite Geliştirme ve Modernizasyon Hizmetleri Bileşeni
Kütahya Atıksu Arıtma Projesi - Fizibilite, Proje ve IPA Başvuru Dosyasının Hazırlanması.
Tunceli Katı Atık Yönetimi Birliği (DERKAP) - Katı Atık Yönetimi için 'Karar Yönetim Sistemi' Eğitimi
Bodrum Su Projesi - Proje Uygulama Destek Hizmetleri ( Proje ve Kontrollük )
Kütahya (Merkez) Yağmursuyu ve Kütahya Ilıca ve Yoncalı Kanalizasyon Şebekesi Projesi
Orta Asya/Orta Doğu Ülkeleri için Endüstriyel Otomasyon Teknolojisini (IAT) Genişletme Projesi Etüt Çalışması
Ankara Su ve Atık Su Master Planı İçin İhale Dosyasının Hazırlanması
İkinci Ulanbatur Hizmet İyileştirme Projesi için Nihai (Ex-post) Değerlendirme ve Dünya Bankası Proje Sonuç Raporunun Hazırlanması
Su Temini ve Sanitasyon Yatırım Programı - Azerbaycan - Kapasite Geliştirme ve Proje Yönetimi Bileşeni
Bodrum Su ve Atık Su Projesinin Teknik ve Mali Fizibilitesi
Mardin ve Aksaray için Yerel Çevresel Eylem - Finansal Bileşen
Fransa Kalkınma Bankası (AFD) İçin Konya Büyükşehir Belediyesinin Finansal ve İhale Prosedürlerinin İncelenmesi
Kayseri Büyükşehir Belediyesi (KBB) Yatırım Programı’nın Bir Parçası Olarak AFD Tarafından Desteklenen Projelerin Nihai (Ex-post) Değerlendirilmesi
Konya ve Balıkesir Katı Atık Yönetimi Projeleri İçin Ön Tasarım ve Komple İhale Dosyalarının Hazırlanması
Ereğli (TR) Entegre Katı Atık Yönetimi Projesi Fizibilite, Tasarım ve İhale İçin Teknik Yardım
Tunceli Belediyesi Çalışanları için Proje Yönetimi ve Katı Atık Yönetimi Projesi.
JBIC ODA (Resmi Kalkınma Yardımı) Kredi Projesi için Danışmanlık Hizmetleri (Bağlantılı 2 Sözleşme)
Türk Liman ve Kıyılarında Trafik Yönetiminin ve Çevresel Güvenliğin Artırılması İçin Teknik Yardım
Azerbaycan Entegre Katı Atık Yönetimi Eğitimi
Kuşadası Bölgesel Katı Atık Yönetimi Projesi - Kapasite Geliştirme, Satın Alma ve Mali Hizmetler
JBIC ODA Kredi Projesi için Danışmanlık Hizmetleri (Bağlantılı 2 Sözleşme)
MUWIT Kapsamında İnsan Kaynakları ve Organizasyonel Gelişim Programı
DSİ Genel Müdürlüğü’ne TR-BG CBC bölgesinde ve Türkiye ile Bulgaristan arasındaki İşirliği Programı kapsamında Taşkın Tahmin ve Kontrolü Desteği
Van-Çatak Katı Atık Yönetiminde Geri Dönüşüm ve Kompostlama Sisteminin İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi Projesi
İstanbul’da Eski Çöp Deponi Alanları İçin Çevre Yönetim Planı Hazırlanması
Malatya, Konya ve Sivas'taki Çeşitli Altyapı Projeleri için Yapılan Fizibilite ve Dizayn Çalışmalarının Yeniden Gözden Geçirilmesi
Tunceli Belediyesi İçmesuyu Şebeke Projesi için Yapılan Fizibilite ve Dizayn Çalışmalarının Yeniden Gözden Geçirilmesi
Hozat İçmesuyu Şebeke Projesi için Fizibilite ve Dizayn Çalışması
Belediye Kredi Projeleri için Dünya Bankası Ankara Ofisi'ne Danışmanlık Hizmetleri
ODA (Resmi Yardım Kurumu) Yerel Projeleri için Japonya'nın Hibe Yardımı
DER-KAB Entegre Katı Atık Yönetimi Projesi
Angora Evleri Sulama Amaçlı Evsel AAT Projesi
İzmir Metrosu- Teknik ve Operasyonel Durum Tespiti ve Proje Hazırlanması İçin Danışmanlık Hizmetleri
DER-KAB Entegre Katı Atık Yönetimi Projesi
Yeniden Kullanım Amacı İçin Angora Toplu Konutları Atık Su Arıtma Tesisi