Su ve Atık
Kentsel Altyapı Yönetimi

Su Temini ve Dağıtımı
Su Kalitesi Yönetimi
Atıksu Toplama
Atıksu Arıtma Tesisleri
Entegre Katı Atık Yönetimi
Enerji Verimliliği
Kapasite Geliştirme
Kurumsal Güçlendirme

Çevre ve Enerji

Çevresel Etki Değerlendirme
Çevre Yönetim Planı
Çevresel ve Sosyal Eylem Planları
Yerel Çevre Eylem Planları
İklim Değişimi Eylem Planları
Enerji Verimliliği Çalışmaları

Sosyal Sektörler /
Kalkınma

Fon Yönetimi
Topluluk Bazlı Kalkınma
Mikro Hibe - Kredi Programları
Kırsal Kalkınma Projeleri
Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri

ULUSLARARASI STANDARTLARDA YEREL ÇÖZÜMLER

Akvadem Danışmanlık

Kamu ve özel sektör faydalanıcılarına altyapı ve gelişim alanlarında teknik destek, mühendislik hizmetleri, işletme ve müşavirlik hizmetleri sağlayan bir firmadır. Ana müşterilerimiz Uluslararası Finans Kuruluşları, belediyeler, kamu kurumları, geliştirme kurumları ve uluslararası teşkilatlardır.

Broşür indir

Akvadem Akademi

Gerek özel, gerekse kamu sektör mensuplarına ihtiyaç duyulan çeşitli teknik ve idari konularda eğitim vermek amacıyla kurulmuştur. Akademi sayfasına erişmek için tıklayınız....


Akademi Giriş

Haberler

İZSU Projesi başladı.

İzmir İli Aliağa Foça ve Menemen İlçeleri Muhtelif Mahallelerinde Atıksu ve Yağmursuyu Şebeke Uygulama Projelerinin Hazırlanması işi 2015 Haziran ayında başlamıştır.

4.Türk-Alman Su İşbirliği Günleri

Aqwadem, 23-24 Eylül tarihlerinde German Water Partnership (GWP) tarafından Antalya'da düzenlenecek olan Türk-Alman Su İşbirliği Günleri'nin dördüncüsüne destek vermektedir.

tr.germanwaterpartnership.de/735/

Su Kayıp ve Kaçakları Türkiye Forumu

Akvadem'in sponsoru olduğu"Su Kayıp ve Kaçakları Türkiye Forumu" 28-29 Ağustos 2014 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleşti.